NAVSUP

International Conference

28 - 29 June 2022

Polish Naval Academy
Gdynia

TOPIC

Konferencja jest inicjatywą z wielkim, ponad 40-to letnim dorobkiem, realizowana w cyklu dwuletnim, jest doskonałą okazją na wymianę doświadczeń, wiedzy oraz poglądów dotyczących tematyki nawigacji, a także transportu i bezpieczeństwa nie tylko na morzu, ale wszędzie tam gdzie wspomaga ona działalność ludzką. See more

ORGANIZER

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW Gdyniau