NAVSUP

International Conference

17 - 19 June 2024

Polish Naval Academy
Gdynia

Please fill in the following form to register on NAVSUP 2024:
GO TO REGISTRATION FORM

TOPIC

Konferencja jest inicjatywą z wielkim, ponad 40-to letnim dorobkiem, realizowana w cyklu dwuletnim, jest doskonałą okazją na wymianę doświadczeń, wiedzy oraz poglądów dotyczących tematyki nawigacji, a także transportu i bezpieczeństwa nie tylko na morzu, ale wszędzie tam gdzie wspomaga ona działalność ludzką. See more

ORGANIZER

Katedra Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW Gdyniau